smd X-1

Маркировка SMD компонентов    

X-1  X-2

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
X(wh)
BB833
варикап (0.75-9.3пф)
E1 / SOT323
X(yel)
BB835
варикап (0.6-9.1пф)
E1 / SOT323
X1
BFT93
аналоги BFQ23 BFQ75
A14 / SOT23
X1p
BFT93
аналоги BFQ23 BFQ75
A14 / SOT23
X1
IMX1
два 2SC2412
D8 /
X1
BZX84-C27
стабилитрон 27В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
IMX2
2 n-p-n транз.аналог 2SC2412K
D9 /
X2
BZX99-C13
стабилитрон 13В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
BZX84-C30
стабилитрон 30В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
BZV49C30
стабилитрон 30В 1Вт
C8 / SOT89
X3
BZX99-C15
стабилитрон 15В 0.3Вт
A3 / SOT23
X3
BZX84-C33
стабилитрон 33В 0.3Вт
A3 / SOT23
X4
BFT93R
аналоги BFQ23 BFQ75
A15 / SOT23R
X4
BZX84-C36
стабилитрон 36В 0.3Вт
A3 / SOT23
X5
BZV49C39
стабилитрон 39В 1Вт
C8 / SOT89
X5
MMBV409G
варикап
A3 / SOT23
X6
BZV49C43
стабилитрон 43В 1Вт
C8 / SOT89
X6
BZX84-C43
стабилитрон 43В 0.3Вт
A3 / SOT23
X7
BZX84-C47
стабилитрон 47В 0.3Вт
A3 / SOT23
XAs
BCR503
n-p-n транз.R1,R2=2.2K 50V
A14 / SOT23
XA
BZX284-B7V5
стабилитрон 7.5В 0.4Вт
E1 / SOD110
XA
BZX99-C4V7
стабилитрон 4.7В 0.4Вт
A3 / SOT23
XBs
BCR553
p-n-p транз.R1,R2=2.2K 50V
A14 / SOT23
XB
BZX284-B8V2
стабилитрон 8.2В 0.4Вт
E1 / SOD110
XB
BZX99-C5V1
стабилитрон 5.1В 0.3Вт
A3 / SOT23
XCs
BCR533
n-p-n транз.R1,R2=10K 50V
A14 / SOT23
XC
BZX284-B9V1
стабилитрон 9.1В 0.4Вт
E1 / SOD110
XC
BZX99-C5V6
стабилитрон 5.6В 0.3Вт
A3 / SOT23
XDs
BCR555
p-n-p транз.R1=2.2K,R2=10K
A14 / SOT23
XD
BZX284-B10
стабилитрон 10В 0.4Вт
E1 / SOD110
XD
BZX99-C6V2
стабилитрон 6.2В 0.3Вт
A3 / SOT23
XE
BZX284-B11
стабилитрон 11В 0.4Вт
E1 / SOD110
XE
BZX99-C6V8
стабилитрон 6.8В 0.3Вт
A3 / SOT23
XFs
BCR512
n-p-n транз.R1,R2=4.7K 50V
A14 / SOT23
XF
BZX284-B12
стабилитрон 12В 0.4Вт
E1 / SOD110
XGs
BCR523
n-p-n транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XG
BZX284-B13
стабилитрон 13В 0.4Вт
E1 / SOD110
     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
XHs
BCR573
p-n-p транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XH
BZX284-B15
стабилитрон 15В 0.4Вт
E1 / SOD110
XH
MMSD701
аналог MMBD701
E1 / SOD123
XI
BZX284-B16
стабилитрон 16В 0.4Вт
E1 / SOD110
XJ
BZX284-B18
стабилитрон 18В 0.4Вт
E1 / SOD110
XKs
BCR519
n-p-n транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT23
XK
BZX284-B20
стабилитрон 20В 0.4Вт
E1 / SOD110
XLs
BCR569
p-n-p транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT23
XL
BZX284-B22
стабилитрон 22В 0.4Вт
E1 / SOD110
XL
BZX99-C2V4
стабилитрон 2.4В 0.3Вт
A3 / SOT23
XMs
BCR583
p-n-p транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XM
BZX284-B24
стабилитрон 24В 0.4Вт
E1 / SOD110
XM
BZX99-C2V7
стабилитрон 2.7В 0.3Вт
A3 / SOT23
XN
BZX284-B27
стабилитрон 27В 0.4Вт
E1 / SOD110
XN
BZX99-C3V0
стабилитрон 3.0В 0.3Вт
A3 / SOT23
XO
BZX284-B30
стабилитрон 30В 0.4Вт
E1 / SOD110
XP
MMBD3000
кремниевый диод 30В 0.2А
A3 / SOT346
XP
BZX284-B33
стабилитрон 33В 0.4Вт
E1 / SOD110
XP
BZX99-C3V3
стабилитрон 3.3В 0.3Вт
A3 / SOT23
XQ
MMBD3005
два MMBD3000
A1 / SOT346
XQ
BZX284-B36
стабилитрон 36В 0.4Вт
E1 / SOD110
XQ
2PD602AQ
n-p-n транз. h=85-170
A14 / SOT346
XR
BZX284-B39
стабилитрон 39В 0.4Вт
E1 / SOD110
XR
BZX99-C3V6
стабилитрон 3.6В 0.3Вт
A3 / SOT23
XR
MRF2947RA
n-p-n СВЧ тр.9ГгЦ ан.MRF941
D15/SOT363
XR
2PD602AR
n-p-n транз. h=120-240
A14 / SOT346
XS
MMBD3010
два MMBD3000
A2 / SOT346
XS
BZX284-B43
стабилитрон 43В 0.4Вт
E1 / SOD110
XS
BZX99-C3V9
стабилитрон 3.9В 0.3Вт
A3 / SOT23
XS
2PD602AS
n-p-n транз. h=170-340
A14 / SOT346
XT
BZX284-B47
стабилитрон 47В 0.4Вт
E1 / SOD110
XT
MMSD301
аналог MBD301
E1 / SOD123
XT
BZX99-C4V3
стабилитрон 4.3В 0.3Вт
A3 / SOT23
XU
BZX284-B51
стабилитрон 51В 0.4Вт
E1 / SOD110
XU
MRF2947RA
n-p-n СВЧ тр.9ГгЦ ан.MRF941
D15 /
XUs
BCR562
p-n-p транз.R1,R2=4.7K
A14 / SOT23
XU
BZX99-C7V5
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
A3 / SOT23
Обновлено: 10.08.2018 — 20:55

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *