smd T-1

Маркировка SMD компонентов    T-1  T-2

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
T
BB515
варикап 17.7пф при 1 В (30В)
E1 / SOT23
T
BAR67-02W
E1 / SCD80
T0
TP0601T
p-кан. ПТ с из.затв. 60В 0.12А
A13 /
T0
HSMS2860
диод Шоттки
A3 / SOT23
T0
HSMS286B
диод Шоттки
A3 / SOT23
T1
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1p
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1t
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1
IMT1A
два 2SA1037
D5 /
T1
BSS63
p-n-p транз. 100В 0.1А
A14 / SOT23
T2
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2p
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2t
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2
IMT2A
два 2SA1037
D6 /
T2
HSMS-286C
два HSMS-286B
A4 / SOT323
T2
HSMS-2862
два HSMS-286B
A4 / SOT23
T3
BSS63
аналог BSS68
A14 / SOT23
T3
HSMS-286E
два HSMS-286B
A1 / SOT323
T3
HSMS-2863
два HSMS-286B
A1 / SOT23
T4
BCX17R
аналог BC327
A15 / SOT23R
T4
HSMS-286F
два HSMS-286B
A2 / SOT323
T4
HSMS-2864
два HSMS-286B
A2 / SOT23
T4
MBD330DW
2 диода Шоттки
D19/SOT363
T5
HSMS-2865
два HSMS-286B
B3  / SOT143
T5
BCX18R
аналог BC328
A15 / SOT23R
T6
BSS63R
аналог BSS68
A15 / SOT23R
T7
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T7p
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T7t
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T8
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T8p
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T8t
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T32
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T33
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T34
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T42
2SC3545P
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T42
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323

 

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
T43
2SC3545Q
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T43
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323
T44
2SC3545R
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T44
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323
T62
2SC3841P
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T62
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T63
2SC3841Q
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T63
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T64
2SC3841R
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T64
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T71
BSR15R
аналог 2N2907
A15 / SOT23R
T72
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T72
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T73
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T73
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T74
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T74
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T75
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T75
2SC4571
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT323
T76
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T76
2SC4571
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT323
T77
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T78
2SC5507
n-p-n СВЧ транз.25ГГц 3V 10mA
B14 /SOT343
T79
2SC5508
n-p-n СВЧ транз.25ГГц 3V 30mA
B14 /SOT343
T80
2SC5507
n-p-n СВЧ транз.17ГГц 3V 90mA
B14 /SOT343
T81
BSR16R
аналог 2N2907A
A15 / SOT23R
T82
2SC4954
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
A14 / SOT23
T82
2SC4956
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
B14 /SOT143
T82
2SC4958
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
A14 / SOT323
T82
2SC5014
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
B14 /SOT343
T83
2SC4955
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
A14 / SOT23
T83
2SC4957
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
B14 /SOT143
T83
2SC4959
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
A14 / SOT323
T83
2SC5015
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
B14 /SOT343
T84
2SC5177
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
A14 / SOT23
T84
2SC5179
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
A14 / SOT323
T84
2SC5178
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
B14 /SOT143
Обновлено: 26.12.2019 — 17:48

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *