smd 8-3

Маркировка SMD компонентов    8-1  8-2  8-3  8-4  8-5

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
                Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
8AA
BC846
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AB
BC846B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AC
BC846
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AAx
STM809L
reset контроллера
A18 / SOT23
8ABx
STM809M
reset контроллера
A18 / SOT23
8ACx
STM809T
reset контроллера
A18 / SOT23
8ADx
STM809S
reset контроллера
A18 / SOT23
8AEx
STM809R
reset контроллера
A18 / SOT23
8AFx
STM810L
reset контроллера
A18 / SOT23
8B
2DA1774R
p-n-p ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8B
DTC124EET1
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT416
8B
MMBZ5227BLT1
стабилитрон 3.3В 20mA
A3 / SOT23
8B
NJM78L03A
стабилизатор напр. 3В 0.1А
C9 / SOT89
8B
MMBZ5227B
стабилитрон 3.6В 0.225Вт
A3 / SOT23
8B
MUN2212
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT23
8B
MUN5212
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT323
8BA
BC847A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8BB
BC847B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8BC
BC847C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8C
2DA1774S
p-n-p ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8C
DTC144EET1
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT416
8C
NJM78L05A
стабилизатор напр. 5В 0.1А
C9 / SOT89
8C
MMBZ5228B
стабилитрон 3.9В 0.225Вт
A3 / SOT23
8C
MMBZ5228BLT1
стабилитрон 3.9В 20mA
A3 / SOT23
8C
MUN2213
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT23
8C
MUN5213
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT323
8CA
BC848A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8CB
BC848B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8CC
BC848C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8D
2DC4617Q
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8D
DTC114YET1
n-p-n  тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT416
8D
MUN2214
n-p-n  тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT23
8D
MMBZ5229B
стабилитрон 4.3В 20mA
A3 / SOT23
8D
MMBZ5229BLT1
стабилитрон 4.3В 20mA
A3 / SOT23
8D
MUN5214
аналог MUN2214
A14 / SOT323