AD
    Site  Search
Коды маркировки SMD компонентов
20.04.2019
1 USD 63.9602 Руб -0.1086
1 EUR 71.9232 Руб -0.3208
1 GBP 83.1419 Руб -0.2372
1 AUD 45.7635 Руб -0.1226
AD
Passive elements

admin

Маркировка SMD компонентов    V-1

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
V01
VN50300T
n-кан.ПТ.с из.затв.500В 22мА
A13 /
V02
VN0605T
n-кан.ПТ.с из.затв.60В 0.18А
A13 /
V04
VN45350T
n-кан.ПТ.с из.затв.450В 20мА
A13 /
V1p
BFT25
n-p-n СВЧ транз.2.3ГГц 5В 6.5мА
A14 / SOT23
V1
MRF959
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
A14 / SC75
V2
BFQ67
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 50mA
A14 /
V3
BFG67
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 50mA
C2 / SOT143
V5
BFG197
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 100mA
C2 / SOT143
V11
3SK131
2-затворный ПТ.
B9 /SOT143
V11
3SK242
2-затворный ПТ.
B9 /SOT343
V12
3SK131
2-затворный ПТ.
B9 /SOT143
V12
3SK242
2-затворный ПТ.
B9 /SOT343
V13
3SK131
2-затворный ПТ.
B9 /SOT143
V13
ZC932
варикап (5-17пф)
A3 / SOT23
V13
3SK242
2-затворный ПТ.
B9 /SOT343
V14
ZC931
варикап (4-13.5пф)
A3 / SOT23
V15
ZC930
варикап (3-9пф)
A3 / SOT23
V16
ZC934
варикап (25-95пф)
A3 / SOT23
V17
ZC933
варикап (12-42пф)
A3 / SOT23
V21
3SK222
2-затворный ПТ.
B9 /SOT143
V21
3SK246
2-затворный ПТ.
B9 /SOT343
V22
3SK222
2-затворный ПТ.
B9 /SOT143
V22
3SK246
2-затворный ПТ.
B9 /SOT343
V50
VP0610T
p-кан.ПТ.с из.затв.60В 120mА
A13 /
VB
MSC2295-B
n-p-n ВЧ транз.150МГц 20В
A9 /
BC
MSC2295-C
n-p-n ВЧ транз.150МГц 20В
A9 /
Маркировка SMD компонентов    U-1

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
U
BB545
варикап(2-20пф)
E1 / SOD323
U1
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1p
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1t
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1
BGX50A
диодный мост
C13 /SOT143
U1A
3SK230A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1B
3SK230B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1C
3SK231C
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1D
3SK231D
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1E
3SK252E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1E
3SK254E
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U1G
3SK253G
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1G
3SK255G
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U2
BCX20
аналог BC338
A14 / SOT23
U2t
BCX20
аналог BC338
A14 / SOT23
U3
BSS64
n-p-n транз.120В 0.25А
A14 / SOT23
U4
BCX19R
аналог BC337
A15 / SOT23R
U5
BCX20R
аналог BC338
A15 / SOT23R
U6
BSS64R
n-p-n транз.120В 0.25А
A15 / SOT23R
U7
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U7p
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U7t
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8p
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8t
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U16
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U17
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U18
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U21
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U22
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U23
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U55
3SK134B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U55
3SK245
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U56
3SK134B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U56
3SK245
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U65
3SK135A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U66
3SK135A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143

 
     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
U71
BSR13R
аналог 2N2222
A15 / SOT23R
U71
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 5-15mA
B9 /SOT143
U71
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 5-15mA
B9 /SOT343
U72
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT143
U72
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT343
U73
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT143
U73
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT343
U74
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 30-40mA
B9 /SOT143
U74
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 30-40mA
B9 /SOT343
U76
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT143
U77
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT143
U78
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 30-50mA
B9 /SOT143
U79
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 45-80mA
B9 /SOT143
U81
BSR14R
аналог 2N2222A
A15 / SOT23R
U87
3SK176A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U88
3SK176A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U90
3SK223
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U90
3SK243
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U91
3SK223
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U91
3SK243
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U92
BSR17A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
U92p
BSR17A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
U94
3SK224D
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U94
3SK224D
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U95
3SK224E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U95
3SK244E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
UB
2SB852K
p-n-p сост.транз.ан. 2SD1383K
A14 /
UC
MSC2404-C
n-p-n ВЧ транз.450МГц 20В
A9 /

Маркировка SMD компонентов    T-1  T-2

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
T84
2SC5180
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2В.7мА
B14/SOT343
T86
2SC5182
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 2В.20мА
A14 / SOT143
T86
2SC5183
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 2В.20мА
B14/SOT143
T86
2SC5184
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 2В.20мА
A14 / SOT323
T86
2SC5183
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 2В.20мА
B14/SOT343
T88
2SC5191
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц 3В.20мА
A14 / SOT23
T88
2SC5192
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц 3В.20мА
B14/SOT143
T88
2SC5193
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц 3В.20мА
A14 / SOT323
T88
2SC5193
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц 3В.20мА
B14/SOT343
T89
2SC5288
n-p-n ВЧ транз.
B14/SOT143
T90
2SC5289
n-p-n ВЧ транз.
B14/SOT143
T92
BSR18A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
T92P
BSR18A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
T92
2SA1977
p-n-p СВЧ транз.8.5ГГц
A14 / SOT23
T93
2SA1978
p-n-p СВЧ транз.8.5ГГц
A14 / SOT23
TA
2SC5431EB
n-p-n СВЧ транз.4.3ГГц 12В.60мА
A14 / SC59
TB
2SC5431FB
n-p-n СВЧ транз.4.3ГГц 12В.60мА
A14 / SC59
TC
2SC5432EB
n-p-n СВЧ тр.4.5ГГц 12В.100мА
A14 / SC59
TD
2SC5432FB
n-p-n СВЧ тр.4.5ГГц 12В.100мА
A14 / SC59
TE
2SC5433EB
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 10В.65мА
A14 / SC59
TF
2SC5433FB
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 10В.65мА
A14 / SC59
TFX
BAL99
перекючающий диод
A16 / SOT23
TH
2SC5434EB
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 10В.35мА
A14 / SC59
TJ
2SC5434FB
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 10В.35мА
A14 / SC59
TK
2SC5435EB
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 9В.30мА
A14 / SC59
TL
2SC5435FB
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 9В.30мА
A14 / SC59
TN
2SC5436EB
n-p-n СВЧ транз.14ГГц 5В.30мА
A14 / SC59
TP
2SC5436FB
n-p-n СВЧ транз.14ГГц 5В.30мА
A14 / SC59
TS
2SC5437EB
n-p-n СВЧ транз.9.5ГГц 9В.50мА
A14 / SC59
TT
2SC5437F
n-p-n СВЧ транз.9.5ГГц 9В.50мА
A14 / SC59
TV
2SC5599
n-p-n СВЧ транз.5ГГц 5.5В.5мА
A14 / SC-70
TV
2SC5600
n-p-n СВЧ транз.5ГГц 5.5В.15мА
A14 / SC-59
TV
MMBF112L
ВЧ ПТ
A6 / SOT23
TW
2SC5602
n-p-n СВЧ транз.13.5ГГц 6В.5мА
A14 / SC-70
TW
2SC5603
n-p-n СВЧ транз.13.5ГГц 6В.15мА
A14 / SC-59


Маркировка SMD компонентов    T-1  T-2

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
T
BB515
варикап 17.7пф при 1 В (30В)
E1 / SOT23
T
BAR67-02W
E1 / SCD80
T0
TP0601T
p-кан. ПТ с из.затв. 60В 0.12А
A13 /
T0
HSMS2860
диод Шоттки
A3 / SOT23
T0
HSMS286B
диод Шоттки
A3 / SOT23
T1
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1p
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1t
BCX17
аналог BC327
A14 / SOT23
T1
IMT1A
два 2SA1037
D5 /
T1
BSS63
p-n-p транз. 100В 0.1А
A14 / SOT23
T2
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2p
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2t
BCX18
аналог BC328
A14 / SOT23
T2
IMT2A
два 2SA1037
D6 /
T2
HSMS-286C
два HSMS-286B
A4 / SOT323
T2
HSMS-2862
два HSMS-286B
A4 / SOT23
T3
BSS63
аналог BSS68
A14 / SOT23
T3
HSMS-286E
два HSMS-286B
A1 / SOT323
T3
HSMS-2863
два HSMS-286B
A1 / SOT23
T4
BCX17R
аналог BC327
A15 / SOT23R
T4
HSMS-286F
два HSMS-286B
A2 / SOT323
T4
HSMS-2864
два HSMS-286B
A2 / SOT23
T4
MBD330DW
2 диода Шоттки
D19/SOT363
T5
HSMS-2865
два HSMS-286B
B3  / SOT143
T5
BCX18R
аналог BC328
A15 / SOT23R
T6
BSS63R
аналог BSS68
A15 / SOT23R
T7
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T7p
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T7t
BSR15
аналог 2N2907
A14 / SOT23
T8
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T8p
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T8t
BSR16
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
T32
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T33
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T34
2SC4182
n-p-n СВЧ транз.1.1ГГц 3В
A14 / SOT23
T42
2SC3545P
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T42
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
T43
2SC3545Q
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T43
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323
T44
2SC3545R
n-p-n СВЧ транз.2ГГц
A14 /
T44
2SC4184
n-p-n СВЧ транз.1.8ГГц
A14 / SOT323
T62
2SC3841P
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T62
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T63
2SC3841Q
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T63
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T64
2SC3841R
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
T64
2SC4186
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT323
T71
BSR15R
аналог 2N2907
A15 / SOT23R
T72
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T72
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T73
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T73
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T74
2SC4568
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT23
T74
2SC4570
n-p-n СВЧ транз.5.5ГГц
A14 / SOT323
T75
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T75
2SC4571
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT323
T76
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T76
2SC4571
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT323
T77
2SC4569
n-p-n СВЧ транз.5ГГц
A14 / SOT23
T78
2SC5507
n-p-n СВЧ транз.25ГГц 3V 10mA
B14 /SOT343
T79
2SC5508
n-p-n СВЧ транз.25ГГц 3V 30mA
B14 /SOT343
T80
2SC5507
n-p-n СВЧ транз.17ГГц 3V 90mA
B14 /SOT343
T81
BSR16R
аналог 2N2907A
A15 / SOT23R
T82
2SC4954
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
A14 / SOT23
T82
2SC4956
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
B14 /SOT143
T82
2SC4958
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
A14 / SOT323
T82
2SC5014
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 5mA
B14 /SOT343
T83
2SC4955
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
A14 / SOT23
T83
2SC4957
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
B14 /SOT143
T83
2SC4959
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
A14 / SOT323
T83
2SC5015
n-p-n СВЧ транз.12ГГц 3V 10mA
B14 /SOT343
T84
2SC5177
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
A14 / SOT23
T84
2SC5179
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
A14 / SOT323
T84
2SC5178
n-p-n СВЧ транз.13ГГц 2V 7mA
B14 /SOT143

Маркировка SMD компонентов    S-1

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
S(blue)
BA595
аналог BA282
E1 / SOD323
S(red)
BB640
варикап (3-70пф)
E1 / SOD323
S(white)
BB535
варикап (2-18пф)
E1 / SOD323
S(yellow)
BB639
варикап (2.7-39пф)
E1 / SOD323
S
BB811
варикап (9.8пф при 1В ) 30В
E1 /
S
BAP64-02
pin-диод 3ГГц
E1 / SOD523
S0
HSMP3880
pin-диод
A3 / SOT23
S1
HSMP3881
pin-диод
A11 / SOT23
S1
BBY31
аналог BB405
A3 / SOT23
S1A
S1A
аналог 1N4001
E1 / DO214
S1B
S1B
аналог 1N4002
E1 / DO214
S1D
S1D
аналог 1N4003
E1 / DO214
S1G
S1G
аналог 1N4004
E1 / DO214
S1J
S1J
аналог 1N4005
E1 / DO214
S2
BBY40
аналог BBY40
A3 / SOT23
S2
BFQ31
n-p-n ВЧ транз. 15В 0.1А
A14 /
S3
BFQ31R
n-p-n ВЧ транз. 15В 0.1А
A15 /
S3
BBY51
2 варикапа
A2 / SOT23
S4
BFQ31A
n-p-n ВЧ транз. 15В 0.1А
A14 /
S5
BFQ31AR
n-p-n ВЧ транз. 15В 0.1А
A15 /
S5
BBY52
2 варикапа
A2 / SOT23
S5
BAT15-099
2 диода Шоттки аналог BAT15
B8 /SOT143
S6
BAT15-099R
4 диода Шоттки аналог BAT15
C15 /
S6
BF510
аналог BF410A
A8 /
S7
BF511
аналог BF410B
A8 /
S7
SST177
p-каналн.ПТ аналог J177
A6 / SOT23
S7s
BBY53-05
2 варикапа
A2 / SOT23
S7s
BBY53-05W
2 варикапа
A2 / SOT23
S7
BAT114-099
2 диода Шоттки
B8 /SOT143
S8
BF512
аналог BF410C
A8 /
S8
BAT14-099
2 диода Шоттки
B8 /SOT143
S9
BAT14-099R
диоды Шоттки
C15 /
S9
BF513
аналог BF410D
A8 /
S12
BBY39
аналог BBY31
A2 / SOT23
S14
SST5114
аналог 2N5114
A6 / SOT23
S15
SST5115
аналог 2N5115
A6 / SOT23
S16
SST5116
аналог 2N5116
A6 / SOT23


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
S16
ZHCS1006
диод Шоттки 60V 1A
A5 / SOT23
S56
ZHCS506
диод Шоттки 60V 0.5A
A5 / SOT23
S70
SST270
p-каналн.ПТ аналог J270
A6 / SOT23
S71
SST271
p-каналн.ПТ аналог J271
A6 / SOT23
S74
SST174
p-каналн.ПТ аналог J174
A6 / SOT23
S75
SST175
p-каналн.ПТ аналог J175
A6 / SOT23
S76
SST176
p-каналн.ПТ аналог J176
A6 / SOT23
S76
ZHCS756
диод Шоттки 60V 0.75A
A5 / SOT23
S77
SST177
p-каналн.ПТ аналог J177
A6 / SOT23
SA
BSS123
n-каналн.ПТ с из.затв.100В.0.17А
A13 / SOT23
SD
BSS284
p-каналн.ПТ с из.затв.50В.0.13А
A13 / SOT23
SE
2SC4703
n-p-n СВЧ транз.6ГГц 1.8Вт
C7 /
SF
2SC4703
n-p-n СВЧ транз.6ГГц 1.8Вт
C7 /
SFs
BB804
2 варикапа (26-45пф)
A1 / SOt23
sSG
SN7002
n-каналн.ПТ с из.затв.60В.0.19А
A13 / SOT23
SH
2SC4703
n-p-n СВЧ транз.6ГГц 1.8Вт
C7 /
SH2
BB814
2 варикапа (20-45пф)
A1 / SOT23
SM
BB914
2 варикапа для FM приемников
A2 / SOT23
SR
BSS131
n-каналн.ПТ с из.затв.240В.0.1А
A13 / SOT23
SP
BSS84
p-каналн.ПТ с из.затв.50В.0.13А
A13 / SOT23
SS
BSS138
n-каналн.ПТ с из.затв.50В.0.22А
A13 / SOT23
ST
BSS139
n-каналн.ПТ с из.затв.250В.0.04А
A13 / SOT23

Маркировка SMD компонентов    R-1  R-2  R-3

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
RKs
BFR194
p-n-p СВЧ транз.5ГГц 15В 100мА
C2 / SOT143
RKs
BFR194
p-n-p СВЧ транз.5ГГц 15В 100мА
A14 / SOT233
RKM
RK7002
/SOT23
RK
2SCS3357
n-p-n СВЧ транз.6.5ГГц 1.2Вт
C7 / SOT89
RR
BBY59-02V
варикап (7-28пф)
E1 / SC79
RR
BFR93P
аналог BFR91
A14 / SOT23
RVZ
MMST4126
аналог 2N4126
A14 / SC59
RW
BFR194
p-n-p СВЧ транз.1.5ГГц
A14 /
RZC
SST4124
аналог 2N4124
A14 / SOT23
RZC
MMST4124
аналог 2N4124
A14 / SC59
+R2
BFR93A
n-p-n СВЧ тр. 15В.30 мА >5Ггц
/SOT23


Маркировка SMD компонентов    R-1  R-2  R-3

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
R33
2SC3583Q
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
A14 / SOT23
R33
2SC4227
n-p-n СВЧ транз.7ГГц
A14 / SOT323
R34
2SC3583R
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
A14 / SOT23
R34
2SC4227
n-p-n СВЧ транз.7ГГц
A14 / SOT323
R35
2SC3583S
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
A14 / SOT23
R35
2SC4227
n-p-n СВЧ транз.7ГГц
A14 / SOT323
R36
2SC4094Q
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
B14 /SOT143
R36
2SC5012
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
B14 /SOT343
R37
2SC4094R
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
B14 /SOT143
R37
2SC5012
аналог 2SC4094
B14 /SOT343
R38
2SC4094S
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
B14 /SOT143
R38
2SC5012
n-p-n СВЧ транз.9ГГц
B14 /SOT343
R42
2SC3585
n-p-n СВЧ транз.10ГГц 10mA
A14 / SOT23
R43
2SC3585
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
A14 / SOT23
R43
2SC4228
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц
A14 / SOT323
R44
2SC3585R
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
A14 / SOT23
R44
2SC4228
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц
A14 / SOT323
R45
2SC3585S
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
A14 / SOT23
R45
2SC4228
n-p-n СВЧ транз.8.5ГГц
A14 / SOT323
R46
2SC4095Q
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT143
R46
2SC5013Q
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT343
R47
2SC4095R
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT143
R47
2SC5013R
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT343
R48
2SC4095S
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT143
R48
2SC5013S
n-p-n СВЧ транз.10ГГц
B14 /SOT343
R62
2SC3663
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
A14 / SOT23
R64
2SC4091
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
B14 /
R66
2SC4091Q
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
B14 /SOT143
R67
2SC4091R
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
B14 /SOT143
R68
2SC4091S
n-p-n СВЧ транз.4ГГц
B14 /SOT143
R97
SSTIS97
аналог TIS97
A14 / SOT23
RA
BFQ81
n-p-n СВЧ транз.5.8ГГц BFQ69
A14 / SOT23
RAs
BF772
n-p-n ВЧ транз.
C2 / SOT143
RAT
SSTA28
аналог MPSA28
A14 / SOT23
RAT
MMSTA28
аналог MPSA28
A14 / SC59
RAV
MMST8908
A14 / SC59
RBR
SST6838
A14 / SOT23


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
RB
MSC1621
n-p-n ВЧ транз. 200МГц 20В
A9 /
RBs
BF771
n-p-n СВЧ транз.8ГГц
A14 / SOT23
RBs
BF771W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц
A14 / SOT323
RCs
BFR193
n-p-n СВЧ транз.8ГГц, BFQ82
C2 / SOT143
RCs
BFR193W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц, BFQ82
B14 /SOT343
RCs
BFR193
n-p-n СВЧ транз.8ГГц, BFQ82
A14 / SOT23
RCs
BFR193T
n-p-n СВЧ транз.8ГГц, BFQ82
A14 / SC75
RDs
BFR180
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 8V 4mA
C2 / SOT143
RDs
BFR180W
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 8V 4mA
B14 /SOT343
RDs
BFR180
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 8V 4mA
A14 / SOT23
RDs
BFR180W
n-p-n СВЧ транз.7ГГц 8V 4mA
A14 / SOT323
REs
BFS480
2 n-p-n СВЧ транз.7ГГц 8V 4mA
D17/SOT363
REs
BFR280
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 8V 8mA
A14 / SOT23
REs
BFR280W
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 8V 8mA
A14 / SOT323
REs
BFR280
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 8V 8mA
C2 / SOT143
REs
BFR280W
n-p-n СВЧ транз.7.5ГГц 8V 8mA
B14 /SOT343
RE
2SC3357
n-p-n СВЧ транз.6.5ГГц 1.2Вт
C7 / SOT89
RFs
BFR181
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 20mA
A14 / SOT23
RFs
BFR181
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 20mA
C2 / SOT143
RFs
BFR181W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 20mA
B14 /SOT343
RFs
BFS481
два BFR181
D17/SOT363
RF
2SC3357
n-p-n СВЧ транз.6.5ГГц 1.2Вт
C7 / SOT89
RFQ
SST6839
A14 / SOT23
RGs
BFR182
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 35mA
A14 / SOT23
RGs
BFR182W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 35mA
A14 / SOT323
RGs
BFR182
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 35mA
C2 / SOT143
RGs
BFR182W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 35mA
B14 /SOT343
RGs
BFR182T
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 35mA
A14 / SC75
RGs
BFS482
два BFR182
D17/SOT363
RHs
BFR183
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 65mA
A14 / SOT23
RHs
BFR183W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 65mA
A14 / SOT323
RHs
BFR183T
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 65mA
A14 / SC75
RHs
BFP183
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 65mA
C2 / SOT143
RHs
BFP183W
n-p-n СВЧ транз.8ГГц 12V 65mA
B14 /SOT343
RH
2SC3357
n-p-n СВЧ транз.6.5ГГц 1.2Вт
C7 / SOT89
RHs
BFS483
два BFR183 n-p-n RF
D17/SOT363
RIs
BFR196
p-n-p СВЧ транз.7.5ГГц12V 100mA
C2 / SOT143

Маркировка SMD компонентов    R-1  R-2  R-3

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
R
BA895
E1 / SCD80
R
BA585
pin-диод 50мА
E1 / SOD123
R(yellow)
BA597
ВЧ pin-диод 100мА
E1 / SOD323
R(white)
BA595
ВЧ pin-диод 50мА
E1 / SOD323
R1
BFR93
аналог BFR91
A14 / SOT23
R1
HSMS-8101
смесительный диод Шоттки
A11 / SOT23
R1
UMT4401
аналог 2N4401
A14 / SC70
R1A
SST3904
аналог 2N3904
A14 / SOT23
R1A
UMT3904
аналог 2N3904
A14 / SC70
R1A
MMST3904
аналог 2N3904
A14 / SC59
R1G
SSTA06
аналог MPSA06
A14 / SOT23
R1G
MMSTA06
аналог MPSA06
A14 / SC59
R1H
SSTA05
аналог MPSA05
A14 / SOT23
R1J
SST6427
A14 / SOT23
R1K
MMST6428
A14 / SC59
R1M
SSTA13
аналог MPSA13
A14 / SOT23
R1M
MMSTA13
аналог MPSA13
A14 / SC59
R1N
SSTA14
аналог MPSA14
A14 / SOT23
R1N
MMSTA14
аналог MPSA14
A14 / SC59
R1O
MMST5088
аналог 2N5088
A14 / SC59
R1P
SST2222A
аналог 2N2222A
A14 / SOT23
R1P
UMT2222A
аналог 2N2222A
A14 / SC70
R1P
MMST2222A
аналог 2N2222A
A14 / SC59
R2
BFR93A
аналог BFR91A
A14 / SOT23
R2
2SC2351P
n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
A14 / SOT23
R2
2SC4225
n-p-n СВЧ транз. 4ГГц
A14 / SOT323
R2A
SST3906
аналог 2N3906
A14 / SOT23
R2A
UMT3906
аналог 2N3906
A14 / SC70
R2A
MMST3906
аналог 2N3906
A14 / SC59
R2B
MMST2907
аналог 2N2907
A14 / SC59
R2F
SST2907A
аналог 2N2907A
A14 / SOT23
R2F
UMT2907A
аналог 2N2907A
A14 / SC70
R2F
MMST2907A
аналог 2N2907A
A14 / SC59
R2G
SSTA56
аналог MPSA56
A14 / SOT23
R2G
MMSTA56
аналог MPSA56
A14 / SC59
R2K
MMST8598
A14 / SC59
R2O
MMST5087
A14 / SC59


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
R2P
MMST5086
A14 / SC59
R2T
SST4403
аналог 2N4403
A14 / SOT23
R2T
UMT4403
аналог 2N4403
A14 / SC70
R2T
MMST4403
аналог 2N4403
A14 / SC59
R2V
MMSTA64
аналог MPSA64
A14 / SC59
R2X
SST4401
аналог 2N4401
A14 / SOT23
R2X
MMST4401
аналог 2N4401
A14 / SC59
R3
2SC2351Q
n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
A14 / SOT23
R3
2SC4225
n-p-n СВЧ транз. 4ГГц
A14 / SOT323
R3B
SST918
аналог 2N918
A14 / SOT23
R3B
MMST918
аналог 2N918
A14 / SC59
R4
BFR93R
аналог BFR91
A15 /
R4
2SC4092
n-p-n СВЧ транз. 6ГГц
B14/SOT143
R5
HSMS-8205
аналог HSMS-8101
B3 / SOT143
R5
BFR93AR
аналог BFR91A
A15 / SOT23R
R5
2SC4092
n-p-n СВЧ транз. 6ГГц
B14 /SOT143
R6A
2SC4187
n-p-n СВЧ транз. 4ГГц
A14 / SOT323
R6B
2SC4187
n-p-n СВЧ транз. 4ГГц
A14 / SOT323
R6C
2SC4187
n-p-n СВЧ транз. 4ГГц
A14 / SOT323
R7
HSMS-8207
аналог HSMS-8101
B15/SOT145
R7
BFR106
аналог BFR96S
A14 / SOT23
R8
BFG93A
аналог BFG90
B6 /SOT143
R13
2SC4885
n-p-n СВЧ транз. 3.5ГГц
B14 /SOT143
R22
2SC3356
n-p-n СВЧ транз. 7ГГц
A14 / SOT23
R23
2SC3356Q
n-p-n СВЧ транз. 7ГГц
A14 / SOT23
R23
2SC4226
n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
A14 / SOT323
R24
2SC3356R
n-p-n СВЧ транз. 7ГГц
A14 / SOT23
R24
2SC4226
n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
A14 / SOT323
R25
2SC3356S
n-p-n СВЧ транз. 7ГГц
A14 / SOT23
R25
2SC4226
n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
A14 / SOT323
R26
2SC4093Q
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT143
R26
2SC5011Q
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT343
R27
2SC4093R
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT143
R27
2SC5011R
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT343
R28
2SC4093S
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT143
R28
2SC5011S
n-p-n СВЧ транз. 6.5ГГц
B14 /SOT343
R32
2SC3583
n-p-n СВЧ транз. 9ГГц
A14 / SOT23

Маркировка SMD компонентов    Q-1

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
Q0
MCP 100T-475
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
Q2
FMQ2
2 n-p-n тр.R1,R2=100K R3=200
D24/SOT23-5
Q2
MMBC1321Q2
n-p-n транз.
A14 / SOT23
Q3
MMBC1321Q3
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
Q4
MMBC1321Q4
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
Q5
MMBC1321Q5
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
QA
RN1421
n-p-n транз.R1=1K R2=1K
A14 / SOT346
QAA
BC846AF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QAB
BC846BF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QAC
BC846CF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QB
RN1422
n-p-n транз.R1=2.2K R2=2.2K
A14 / SOT346
QC
RN1423
n-p-n транз.R1=4.7K R2=4.7K
A14 / SOT346
QD
RN1424
n-p-n транз.R1=10K R2=10K
A14 / SOT346
QE
RN1425
n-p-n транз.R1=470 OM R2=10K
A14 / SOT346
QE
1SMA5.0AT3
Супрессор 6.4…7.0 V
E2 / DO214AC
QF
RN1426
n-p-n транз.R1=1K R2=10K
A14 / SOT346
QG
RN1427
n-p-n транз.R1=2.2K R2=10K
A14 / SOT346
QG
1SMA6.0AT3
Супрессор 6.6…7.3 V
E2 / DO214AC
QI
2SC4261
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
A14 / SOT323
QI
2SC4196
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
A14 / SOT346
QI
2SC4196
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
B11 / SOT343
QJ
MCP 100T-270
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QK
MCP 100T-300
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QK
1SMA6.5AT3
Супрессор 7.2…7.98 V
E2 / DO214AC
QL
MCP 100T-315
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QM
MCP 100T-450
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QM
1SMA7.0AT3
Супрессор 7.7…8.6 V
E2 / DO214AC
QN
MCP 100T-460
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QO
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QQ
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /
QP
1SMA7.5AT3
Супрессор 8.3…9.2 V
E2 / DO214AC
QP
CMD27L5
Стабилитрон 7.5 V
E1 / SOD323
QP
MCP 100T-485
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QR
1SMA8.0AT3
Супрессор 8.8…9.2 V
E2 / DO214AC
QR
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /

 


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
QR
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QS
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /
QT
1SMA8.5AT3
Супрессор 9.4…10.4 V
E2 / DO214AC
QV
1SMA9.0AT3
Супрессор 10…11 V
E2 / DO214AC
QV
1SV298
3 pin диода
B10 / SOT143
QX
1SMA10AT3
Супрессор 11…12.3 V
E2 / DO214AC
QXC
1SMA10CAT3
Супрессор 11…12.3 V
E2 / DO214AC
QY
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QZ
1SMA11AT3
Супрессор 12…13.5 V
E2 / DO214AC
QZC
1SMA11CAT3
Супрессор 12…13.47 V
E2 / DO214AC

Маркировка SMD компонентов    P-1

Расположение и назначение выводов    A B C D E F
Аналоги корпусов
Типоразмеры SMD корпусов

     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
P(white)
BAT15-03W
диод Шоттки 4В 100мА
E1 / SOD323
P
KV1841E
варикап(7-15пф)
E1 / URD
P0
BFP90A
аналог BFG90A
E4/SOT173
P0
TP0101T
p-кан. ПТ с из.затв.12В
A13 / SOT23
P0
HSMS-285B
диод Шоттки
A3 / SOT323
P0
HSMS-2850
диод Шоттки
A3 / SOT23
P01
SO2906
аналог 2N2906
A14 /
P01
SST201
n-кан. ПТ,аналог J201
A6 / SOT23
P02
SST202
n-кан. ПТ,аналог J202
A6 / SOT23
P03
SO2907A
аналог 2N2907A
A14 /
P03
SST203
n-кан. ПТ,аналог J203
A6 / SOT23
P04
SST204
n-кан. ПТ,аналог J204
A6 / SOT23
P05
SO2907
аналог 2N2907
A14 /
P06
SO2894
аналог 2N2894
A14 /
P1
BFP91A
аналог BFG91A
E4/SOT173
P1
SST201
n-кан. ПТ,аналог J201
A6 / SOT23
P1D
PZTA42
n-p-n транз. аналог MPSA42
C7 /
P1F
PZT2222A
аналог 2N2222A
C7 /
P1N
PZTA14
аналог MPSA14
C7 /
P1
BFR92
аналог BFR90
A14 / SOT23
P2
BFR92A
аналог BFR90A
A14 / SOT23
P2p
BFR92AW
аналог BFR90A
A14 / SOT323
P2
HSMSM-285C
2 диода HSMS-285B
A4 / SOT323
P2
HSMSM-2852
2 диода HSMS-285B
A4 / SOT23
P2D
PZTA92
p-n-p транз. аналог MPSA92
C7 /
P2F
PZT2907A
аналог 2N2907A
C7 /
P2V
PZTA64
аналог MPSA64
C7 /
P3
MMBF2202P
p-кан. ПТ с из.затв.20В
A13 / SOT23
P3
TP0202T
p-кан. ПТ с из.затв.20В
A13 /
P4
BFR92R
аналог BFR90
A15 / SOT23R
P5
BFR92AR
аналог BFR90A
A15 / SOT23R
P5
FMMT2369A
аналог 2N2369A
A14 /
P5
HSMSM2855
аналог HSMS-2850
B3 / SOT143
P6
BFP96
аналог BFG96
E4/SOT173
P8A
FLLD258
2 кремниевых диода с МТУ
A2 / SOT23
P9
BCX70KR
аналог BCY59
A15 / SOT23R
P9
DAP222
2 переключающих диода
A1 / SOT416


     код
            Тип
                 Примечание
     Рисунок/ корпус
P12
SO2906A
аналог 2N2906A
A14 /
P25
SO3906
аналог 2N3906
A14 /
P26
SO3905
аналог 2N3905
A14 /
P32
SO5400
аналог 2N5400
A14 /
P33
SO5401
аналог 2N5401
A14 /
P38
SST4338
аналог 2N4338
A6 /SOT23
P39
SST4339
аналог 2N4339
A6 /
P39
SO692
p-n-p транз.U=300V
P40
SST4340
аналог 2N4340
A6 / SOT23
P41
SST4341
аналог 2N4341
A6 / SOT23
P57
SST5457
аналог 2N5457
A6 / SOT23
P58
SST5458
аналог 2N5458
A6 / SOT23
P59
SST5459
аналог 2N5459
A6 / SOT23
P60
SST5460
аналог 2N5460
A6 / SOT23
P61
SST5461
аналог 2N5461
A6 / SOT23
P62
SST5462
аналог 2N5462
A6 / SOT23
P63
SST5463
аналог 2N5463
A6 / SOT23
p64
SST5464
аналог 2N5464
A6 / SOT23
P65
SST5465
аналог 2N5465
A6 / SOT23
PC
MGSF1P02L
p-кан. ПТ с из.затв.
A13 / SOT23
PD
BSS84L
p-кан. ПТ с из.затв.
A13 / SOT23
PH2
SST4302
аналог 2N4302
A6 / SOT23
PH3
SST4303
аналог 2N4303
A6 / SOT23
PH4
SST4304
аналог 2N4304
A6 / SOT23
PL
BB149A
варикап(2-18пф)
E1 / SOD323
POs
BAR64
ВЧ перекл. диод 200В
A3 / SOT23
PPs
BAR64-04
2 ВЧ перекл. диода 200В
A4 / SOT23
PPs
BAR64-04W
2 ВЧ перекл. диода 200В
A4 / SOT323
PRs
BAR64-05
2 ВЧ перекл. диода 200В
A2 / SOT23
PRs
BAR64-05W
2 ВЧ перекл. диода 200В
A2 / SOT323
PSs
BAR64-06
2 ВЧ перекл. диода 200В
A1 / SOT23
PSs
BAR64-06W
2 ВЧ перекл. диода 200В
A1 / SOT323